Thẻ nhận diện phương tiện

Hướng dẫn đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện

CÔNG TÚ |

(QNO) - Triển khai chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT vừa gửi văn bản hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Quảng Nam thực hiện đăng ký, trình tự các bước để được cấp Thẻ nhận diện phương tiện.