thợ giỏi

Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức thi tuyển thợ giỏi

THÀNH CÔNG - HOÀNG PHƯƠNG |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam vừa trao thưởng các thí sinh có thành tích xuất sắc tại vòng sơ tuyển thợ giỏi năm 2022.