thời bao cấp

Niềm tin trong "Quân khu Nam Đồng"

NGỌC HUY KHIÊM |

(QNO) - “Quân khu Nam Đồng” kể câu chuyện về tình bạn, hoàn cảnh những gia đình quân đội trong chiến tranh, câu chuyện của thời hoa niên, của tình yêu đầu đời “vô cùng non nớt mà sâu nặng thuở học trò” của một thời gian khổ nhưng đầy thương nhớ: thời bao cấp.

Nhớ giao thừa thời bao cấp

TRẦN NGỌC |

(QNO) - Đã có nhiều người nhớ và viết về thời bao cấp thập niên bảy mươi tám mươi thế kỷ trước với nhiều ký ức vui buồn. Tôi không nhớ nhiều lắm những chuyện buồn nhưng lại không quên một số giây phút cực vui thời ấy mà mỗi khi nhớ lại thì thường hay cười một mình.