thủy điện ZaHung

Hồ chứa thủy điện ZaHung điều tiết xả lũ vào 16 giờ hôm nay 7.10

AN BÌNH |

(QNO) - Nhà máy thủy điện ZaHung (thuộc Công ty CP ZaHưng) cho biết đơn vị vừa phát thông báo lúc 16 giờ chiều nay 7.10,  nhà máy sẽ bắt đầu thực hiện lệnh vận hành hồ chứa thủy điện ZaHung (huyện Đông Giang).