thủy sinh

Đưa "rừng" xuống... nước

THÀNH CÔNG |

Một dáng cây bonsai cổ thụ, một cánh đồng bậc thang, hay thậm chí bối cảnh của một vạt rừng,  mọi thứ đều có thể được đưa xuống… nước. Đó là thú chơi đầy sáng tạo và cũng lắm công phu của những người chơi thủy sinh, “tín đồ” của thế giới cỏ cây dưới nước.