Tiến sĩ Huỳnh Công Bá

Thầy Huỳnh Công Bá của tôi...

HÀ THANH QUỐC |

(QNO) - Cả cuộc đời sống thanh đạm, giản dị - nhà giáo, tiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá, người con xứ Quảng, người thầy khả kính của bao thế hệ đã từ biệt xứ sở thần kinh trở về ngàn thu trên quê hương Quảng Nam.