Tổ chức CRS

Giai đoạn 2019 - 2022, CRS hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng giúp đỡ trẻ khuyết tật Thăng Bình

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Ngày 23.6, UBND huyện Thăng Bình và Tổ chức CRS họp tổng kết dự án “Em tỏa sáng”.