tổ chức hội

Tiếp tục giải quyết vướng mắc về hoạt động của tổ chức hội

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 17.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các tổ chức hội về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong thời gian đến.

Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã: Mỗi nơi một kiểu, hoạt động lúng túng

HÀN GIANG - VINH ANH |

Việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã chưa thống nhất, không đồng nhất với tổ chức hội cấp tỉnh và Trung ương dẫn đến gặp khó khăn, lúng túng trong triển khai các nhiệm vụ công tác.

Thực hiện quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức hội thuộc UBND tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 03/2021 và sẽ có hiệu lực từ ngày 15.3 tới.