Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Xây dựng Trung tâm Thực nghiệm của EVNCPC

T.LỘ |

(QNO) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Thực nghiệm đặt tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.