trồng thơm

Thơm ở Đại Sơn được mùa, được giá

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Nông dân trồng thơm (dứa) ở xã Đại Sơn (Đại Lộc) phấn khởi vì thơm đầu vụ được mùa và có giá bán cao.