Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 23.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2708 thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định 2564 (ngày 7.9.2021) của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

H.PHÚC |

(QNO) - Ngày 7.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Quyết định số 2564 thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là trung tâm chỉ huy).