trường đại học

Top 10 trường đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SClmago

QUẾ LÂM |

(QNO) - SClmago - một tổ chức nghiên cứu làm nhiệm vụ cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia vừa công bố bảng xếp hạng viện nghiên cứu và trường đại học (ĐH) trên thế giới năm 2022.