Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch

XUÂN LAN |

(QNO) - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng vừa ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực với Tập đoàn Mikazuki - một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu của Nhật Bản.