Trường ĐH Duy Tân

ĐH Duy Tân thăng hạng trên QS Asia University Rankings 2023

P.V |

(QNO) - Ngày 9/11/2022, Tổ chức xếp hạng QuacquarelliSymonds (QS) của Anh đã công bố kết quả của Bảng xếp hạng Đại học (ĐH) Châu Á (QS AUR) năm 2023. Theo đó 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng năm 2022 tiếp tục có mặt.

Mùa xuân Duy Tân - Đổi mới cách dạy và học

VĂN SANH |

“Đại học (ĐH) là mùa xuân của trí tuệ, là ngọn hải đăng cho học tập và học thuật… ĐH Duy Tân đang bước vào mùa xuân mới với tất cả trí lực cho một mùa xuân Duy Tân - Đổi mới cách dạy và học”.