truyền tải điện

Chủ động kịch bản ứng phó nhiều tình huống

T.CÔNG |

(QNO) - Lưu ý các đơn vị truyền tải phải chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo vệ tài sản, quản lý, vận hành an toàn công trình đường dây 500kV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu phải xây dựng phương án ứng phó với các tình huống gây mất an toàn hệ thống phù hợp với tình hình thực tế.

Chú trọng đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV

T.CÔNG |

(QNO) - Chiều nay 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm (2020 - 2023) thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV đoạn qua địa bàn Quảng Nam.