truyền thông đa phương tiện

Xây dựng, phát triển Báo Quảng Nam trở thành cơ quan truyền thông đa ấn phẩm, đa phương tiện, đa nền tảng

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 325-QĐ/TU ngày 13.10.2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển Báo Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.