tủ sách cộng đồng

Hội An phát triển tủ sách phục vụ cộng đồng

ĐỖ HUẤN |

Thời gian qua, Thư viện Thanh Hóa - Hội An đã nhận được 5.000 ấn phẩm sách báo của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài thành phố. Thư viện đã tặng số ấn phẩm này cho 20 tủ sách cộng đồng trên địa bàn.