Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Đây là chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (từ ngày 1 - 7.10). Ngày 22.9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động của tuần lễ.