tước giấy phép lái xe

Từ nay, vi phạm những lỗi này sẽ bị tước giấy phép lái xe

P.V |

(QNO) - Việc tước giấy phép lái xe đồng nghĩa là sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép trong một thời gian nhất định do những vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông. Thực hiện theo nghị định 100 năm 2019, từ ngày 1.1.2020, các lỗi bị tước giấy phép lái xe của ô tô gồm: