vô tuyến điện

Phổ biến pháp luật về tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá

T.ĐAN |

(QNO) - Chiều qua 14.12, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.