xử lý nước thải

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại Núi Thành

VĂN PHIN |

Hiện nay, trên đia bàn huyện Núi Thành đang được đầu tư một số nhà máy xử lý nước thải nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và các khu công nghiệp vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn Núi Thành

TRÚC VĂN |

Theo Phòng TN&MT huyện Núi Thành, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Vân Trai (xã Tam Hiệp) đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn với công suất 5.000m3/ngày đêm.

Đô thị với bài toán về nước sạch

HỮU PHÚC |

Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh đã khiến khu vực đô thị lẫn vùng nông thôn của tỉnh đối mặt với thách thức trong đảm bảo an ninh nguồn nước sạch và xử lý rác thải.

Thống nhất xây dựng 3 trạm bơm thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị

V.P |

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất địa điểm xây dựng 3 trạm bơm của Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Tam Hiệp thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành tại huyện Núi Thành.