y tế dự phòng

Tăng phụ cấp ưu đãi với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Theo TTXVN |

(QNO) - Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn...

Từ ngày 1/1/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế

P.V |

(QNO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15; trong đó, có nhiều điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023.

Chi 15 tỷ đồng mỗi năm cho công tác y tế dự phòng - dân số

XUÂN HIỀN |

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 11 quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước triển khai thực hiện công tác này.