Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Chiến dịch diễn ra từ tháng 7 - 8.2020 tại 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo, các đảo Thanh niên; 217 xã an toàn khu cách mạng và 5 vùng an toàn khu cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020; các xã, phường biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp; địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, địa bàn là các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Đây là chiến dịch lớn, thường niên của đoàn thanh niên nhằm phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

TAGS