Singapore tiết lộ Kế hoạch xanh 2030

QUỐC HƯNG |

(QNO) - Kế hoạch xanh 2030 - một phong trào toàn quốc nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự quốc gia về phát triển bền vững của Singapore.

Các chi tiết của kế hoạch xanh 2030 được Bộ Phát triển bền vững và Môi trường Singapore tiết lộ. Ảnh: được Bộ Phát triển bền vững và Môi trường Singapore tiết lộ. Ảnh:
Chi tiết Kế hoạch xanh 2030 của Singapore. Ảnh: Bộ Phát triển bền vững và môi trường Singapore

Trong một bài viết đăng trên Facebook, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói dù Singapore là một quốc gia nhỏ khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, đảo quốc này hướng tới phát triển bền vững bằng các giải pháp thúc đẩy công nghệ và chính sách, làm việc cùng nhau để đảm bảo một Singapore xanh cho thế hệ tương lai.

Cũng trên Facebook, Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt nói rằng biến đổi khí hậu là một thách thức hiện hữu đối với Singapore. Vì vậy, đất nước quyết tâm giải quyết thách thức đó.

Kế hoạch xanh 2030 đồng thời củng cố các cam kết của Singapore theo Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và Thỏa thuận Paris, hướng tới nền kinh tế không phát thải.

Kế hoạch xanh được xây dựng bởi 5 bộ của Singapore, bao gồm: Bộ Giáo dục, Bộ Phát triển quốc gia, Bộ Phát triển bền vững và môi trường, Bộ Thương mại và công nghiệp, Bộ Giao thông vận tải. 

Theo Kế hoạch xanh, Singapore yêu cầu tất cả xe ô tô đăng ký mới từ năm 2030 phải là các mẫu xe sử dụng năng lượng sạch, tăng hơn gấp đôi số điểm sạc xe điện vào năm 2030.

Cạnh đó, đảo quốc sư tử sẽ giảm 30% chất thải được đưa đến bãi chôn lấp, ít nhất 20% trường học không phát thải CO2, hướng tới giảm 2/3 lượng khí thải CO2 từ khu vực trường học vào năm 2030.

Sáng kiến xanh cũng bao hàm xây dựng nhiều không gian xanh hơn và kết nối công viên. Chẳng hạn, 1.000ha không gian xanh sẽ được bổ sung, trong đó 200ha là công viên thiên nhiên mới. Các công viên còn cung cấp nhiều lựa chọn giải trí hơn, như tạo lối đi bộ đường dài, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên khỏi quá trình đô thị hóa.

Trong các trường học, kế hoạch trên sẽ được hỗ trợ bởi Chương trình quản lý sinh thái nhằm “tăng cường việc khắc sâu những tư duy và thói quen có hiểu biết, có trách nhiệm và ý thức về tính bền vững ở thanh thiếu niên”.

Các bộ sẽ tích cực trong công tác truyền thông để phát triển cũng như nhận được thêm các ý tưởng, sáng kiến cho kế hoạch này.

Một công viên thiên nhiên ở Singapore. Ảnh: CNA
Một công viên thiên nhiên ở Singapore. Ảnh: CNA

Với Kế hoạch xanh cho 10 năm tới, các công dân Singapore được yêu cầu hay khuyến khích thực hiện các biện pháp để phát triển “công dân xanh” tiêu thụ và lãng phí ít hơn, như sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước kể cả trong các hộ gia đình và các ngành công nghiệp, sản xuất...

“Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế” sẽ trở thành tiêu chuẩn cho người dân và doanh nghiệp cùng chiến lược quốc gia giải quyết chất thải điện tử, bao bì ni lông và chất thải thực phẩm.

Kể từ bây giờ, Singapore chỉ bổ sung xe buýt công cộng năng lượng sạch hơn cũng như khuyến khích việc đi bộ và đi xe đạp thông qua mở rộng mạng lưới giao thông chuyên dụng thuận tiện và an toàn hơn.

Các doanh nghiệp địa phương sẽ được hỗ trợ để áp dụng các giải pháp và tiêu chuẩn bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới trong tính bền vững để hướng tới nền kinh tế xanh.

TAGS