An Tân

VŨ THIÊN TƯỜNG |

1. ghé vào đây kẻo chiều tàn
   chừ An Tân phố phím đàn bâng lâng
   triều lên tím ngắt con sông 
   bầy chim sẻ vẫn rênh rông
   chưa về

2. đừng van nài nữa
   cơn mưa
   biết đâu thương nhớ
   đã trưa trật rồi
   nắng vàng võ
   em xa xôi
   con đường cũ
   hát
   vuông trời thướt tha

3. vãn rồi phiên chợ bên sông
   mẹ già đi gánh cơn dông chưa về
   mục đồng thả gió sơn khê
   dòng Bến Ván
   những chuyến ghe
   không vần...