Bài hát cũ cho năm mới

PHAN CHÍN |

ngồi với nhau cho hết giao thừa
đón năm mới bằng bài hát cũ
Happy new year! (*)
40 năm rồi ABBA không hát cùng nhau nữa
nhưng chúng ta cứ hát. Có hề gì!
You and I...

40 năm rồi
người ABBA không ở cùng nhau nữa
có hề gì!
những buồn bã và tin yêu đã hát muôn phương
bài hát cũ vẫn vang lên cùng năm mới
Happy new year!
hy vọng và sum vầy
“You and I”...

ngồi với nhau cho hết giao thừa
lặng yên như bóng đêm
chuyển năm
an nhiên như hoa
chỉ mùi hương xao động
Happy new year!
bài hát cũ thầm thì
“You and I”...

Nơi gian bếp cũ
giao thừa đã qua rồi
mẹ trở dậy cùng năm mới
không một nghi lễ chào đón
nhưng bếp lửa người nhóm lên ấm áp thiêng liêng
Happy new year!...

____________

(*): Ca khúc bất hủ “Happy new year” của nhóm nhạc ABBA.