Bạt gió

NGUYỄN VĂN CHÍN |

gối đầu trên đỉnh gió
treo mình dưới vòm mây
ôi cánh chim bé nhỏ
mơ gì dệt đường bay

ta nghe đời xô nghiêng
đong đưa ngày tháng rộng
em nghe buồn lên chưa
bên đồi xa gió lộng...