Bông cỏ

NGUYỄN TẤN SĨ |

con đường ai đã qua đây
mùa thu gởi hạt cỏ may theo cùng
dặn lòng, gió hỡi đừng rung
vầng trăng thơ dại ngàn trùng mang theo

ở đây đất xác xơ nghèo
cỏ may rối chỉ phận bèo dạt thôi
đường về ôi quá xa xôi
đường không về nữa thành lời cỏ may

vầng trăng hôm nọ nào hay
cứ nghe gió xoáy đường cày sang thu
mặt đất còn lại lời ru
cỏ may gieo hạt hư phù cho thơ

con đường chân bước ngu ngơ
mùa thu lại cứ giả vờ heo may...