Chân đất chân nước

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT |

Chân đất chân nước chân đời
Vườn xưa chân núi dáng cời mẹ tôi

Nón chằm mưa gió nắng nôi
Dấu chằm chân mẹ trên đồi dưới nương

Xanh ngọn nhớ xanh ngọn thương
Đầy đôi quang gánh dặm trường mưu sinh

Dáng cời của mẹ đầu đình
Liêu xiêu như thể ru mình ngày mưa.