Có khi nào

BÍCH NGA |

có khi nào
biển cũng ưu tư
từng con sóng vỗ buồn trùng khơi
em nhớ anh
như cánh buồm nhớ bến
như cát trắng vụng về nhớ khúc lao xao

có khi nào
biển cũng nôn nao
sóng bạc đầu cuộn mình
khao khát
như em vẽ miệt mài trên cát
một trái tim tròn vạnh yêu thương

có khi nào
sóng dạt dào hơn
tiếng lòng em
nồng nàn chưa đủ?  
Bến Tiêu Tương chuyện ngàn năm cũ?
xót hoài chiếc bóng phía trời không 

có khi nào
trời bày bão giông.