Đêm không có gì để chia

TRẦN THIÊN THỊ |

1. anh đang gãi đầu gãi tai để làm vui
    tự thưởng cho mình kịch bản một giấc mơ
    đêm thật sự không có gì để chia

2. biên tập lại các nỗi buồn cho đỡ màu u ám
    nói với vào đêm một câu đã cũ
    ta cần có nhau biết dường nào

3. nếu không ngủ được cùng nhau
    đêm nay ta thức cùng nhau
    khúc đoạn mà giấc mơ của ngàn năm trước
    chưa bao giờ đủ hào phóng gởi cho đêm

4. sẽ không lời chúc nào dỗ dành được giấc ngủ
    đêm cứ dắt chúng mình thất lạc
    không thể thêm vào giấc mơ hờn giận
    nhưng chẳng có gì để chia cùng

5. ta ôm lấy em nha
    dịu dàng như gió
    đêm không còn gì để chia
    ngoài một giấc mơ.