Đêm mắt lá

MAI THANH VINH |

Chớp rạch nguồn tiếng sét
mơ non ngàn cuồn cuộn bóng mây
ta vỡ đêm mắt lá
rừng động tiếng hoan ca…

suối trong mắt em
chảy giữa đại ngàn
bỏng hồn cổ thụ
mưa dạt trời tan giấc mơ xưa…
ta lạc tiếng khèn đêm tìm bạn
em thanh xuân điệu múa nhịp nhàng
thử chạm môi vào rượu
nghe nồng nàn hương cuộn vào hương…