Đi qua mùa xuân

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG |

(VHQN) -  Có cơn gió thổi qua miền thương tưởng

Bỏ tuổi thơ ngồi dưới gốc mai già
Bóng năm cũ đổ dài kỷ niệm
Nụ xuân ngời trổ kín bóng cha

Chiều nay lạnh trời heo héo gió
Cây nở mây và nắng nhạt trĩu cành
Đưa tay hái chùm tháng năm chín mọng
Cất tuổi trời hong tóc mẹ mùa xanh…

TAGS