Độc ẩm

NGUYỄN BÁ HÒA |

(VHQN) - Trà thơm một chén      
tàn canh      
nghiêng      
ta rót bóng      

để dành hàn huyên      
giọt đêm chưa cạn   
 niềm riêng      
đã vơi      
một khoảng bình yên trong hồn...