Đợi mùa

MAI THANH VINH |

Nhặt ban mai
khi chiều chưa đến
sợi lam buồn
che khuất tầng mây
về bên ấy
chắc xanh vàng lối cũ
bữa qua sông
thơ thẩn một cánh cò

chiếc cầu làng
miệt mài ngong ngóng nắng
mặc ngày mưa
bèo bọt nổi trôi về
thuyền nan cũ
chở vầng trăng đã cũ
màu trinh nguyên
giấu tận đáy sông buồn
tiếng chim gù
vườn mận nõn non xanh
khẽ lay động
ngác ngơ
vàng chiếc lá
đâu ai biết
có những ngày như thế
ta đem buồn
hong nắng
đợi mùa sang...