Đồi nắng chiều buông…

TRẦN THANH THOA |

Đồi cao gió thẳm
Sim tím nghẹn lòng
Con ong tìm mật
Vương màu nắng trong

Ráng chiều loang loáng
Gió hát dạt dào
Mẹ gùi xuống rẫy
Mặt trời chiêm bao

Giọng em trong vắt
Ngân khúc đại ngàn
Như nhành hoa dại
Lặng thầm hương tan…

Nếp nhà lặng lẽ
Tiếng cười trong veo
Ngày ngày tháng tháng
Ấm ngọn lửa reo

Bâng khuâng vệt khói
Cánh chim nhớ rừng
Lá rụng khắc khoải
Mắt người rưng rưng…