Đổi thay

HỒ LOAN |

Muốn kể anh nghe về ngày hôm qua
ngày cơn đau thật thà cứa tim em nhiều mảnh
biết phải tự đi qua và dặn lòng an hạnh
vẫn chông chênh

Đâu phải phù du vụt sáng dưới ánh đèn
rồi hóa kiếp giữa bộn bề tăm tối
Chẳng phải con chiên để cúi đầu xưng tội
chúa trên cao 
Người thấu nỗi
lòng này 
Rượu nhạt canh tàn đêm chẳng vờ say
cũng quên ngay phút 
tựa đầu ấm áp
bỏ mặc trái tim lỗi vài nhịp đập
bỏ mặc đông
bỏ mặc em

Bỏ mặc lá rơi tao tác bên thềm
ai vội khoác lên mùa màu áo 
mới
đã rét đâu cời chi đóm lửa
có kịp nghe phố thì thầm sau cánh cửa mùa đông

Hoa tuyết còn rạng ngời nơi ô cửa
người thấy không...