Em và mùa

MINH VŨ |

Và rồi
cứ thể mây trôi      
Người xuôi theo gió      
vẫn tôi một mình       
Vần thơ
gói ghém cuộc tình
Gửi theo năm tháng
mơ bình minh lên

Nỗi niềm
không thể gọi tên
Lần tìm ký ức
đâu miền xanh rêu...

Bến xưa
còn đó
cô liêu
Vàng trăng lá rụng
đếm chiều
chiều rơi!

Phải chi
ai đó cùng tôi
Vẽ đôi cánh én
cõng trời xuân sang!