Gặp nụ cười em

TỪ DẠ LINH |

Đôi khi nỗi nhớ không chồng
Đi kiếm cầu vồng gặp phải cơn mưa
Mưa rơi từ sáng đến trưa
Ngờ đâu nỗi nhớ cũng vừa lên men

Ta ngồi uống nhớ say mèm
Đến đêm khe khẽ gọi tên một người
Mưa rơi, vẫn tiếng mưa rơi
Trong mơ, ta gặp nụ cười xưa xa...