Giêng

NGUYỄN GIÚP |

(VHQN) - Giêng rồi em
vườn nhà hạt sương kết nụ
xanh từng chùm non
đôi bím hoa tươi tắn
khởi mùa

Giêng rồi em
ngọn gió chùng chình khai phóng
đóm tường vi
đung đưa
Có con đò nằm mơ sông vắng
hoa cải xuống thuyền
buông sắc
bến mơ
Giêng rồi em
tóc ai mưa hạt bụi
nắng chuồn chuồn
tầm bay…

TAGS