Gió bay lên trời

MAI THANH VINH |

Ta tìm chút rượu để cay
chút men để ủ
một ngày trống không

tìm đâu
chân cứ lòng vòng
tìm con sóng bạc
lông bông một đời
tìm trăng
trăng lặn ngàn khơi
tìm ta
ta lạc cuộc chơi cuối ngày
tìm em
lại vấp cơn say
ta về tìm gió
gió bay lên trời
thôi thì
về lại một nơi
có đêm sương mọng
rối bời ngày phai...