Gió ngược về mùa cũ

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG |

Tháng Tư gió ngược về năm cũ      
Mùa đông thấp thoáng đầu hè      
Mẹ ngó cánh đồng bời bời rơm rạ     
Đôi mắt trổ đòng dậy bùn nâu

Có dòng sông buồn hơn ngọn cỏ
Cứ lang thang về phía đầu nguồn
Chờ chớp bể lên trời tìm mẹ
Mà thênh thang sóng cạn cát bồi

Ai đem sầu treo lên cành khế
Những nhớ quên lủng lẳng sang mùa
Chùm ký ức nở bông tím rịm
Bữa trở trời rao bán một cơn mưa...