Gửi quê xứ

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Anh viết những kèo củi chữ A… 
Gánh nỗi đời trôi bên kia dốc núi      
Gánh tiếng khóc trôi vào đời chớp giật      
Trượt chân bên bờ ký ức sông quê       

Anh viết những kèo củi chữ A, gợi lại một thời quê mình nghèo khó
Giật áo vá vai, chân đất, nón mê
Vẫn chưa hết những đói nghèo thiếu sau hụt trước
Nhưng có hề chi giấc mơ cỏ bên trời

Chỉ sợ nỗi đa đoan, những bức tường định kiến
Tại sao anh giáo nghèo nhân cách mới thanh cao
Ừ thôi đắng lắm lòng người
Cũng là chuyện bình thường lợi danh

Anh viết những kèo củi chữ A… trầm kha con mắt
Thắp ngược một vầng trăng vừa cụng núi rất buồn
Chim kêu nhớ mẹ thương cha
Và em gái nữa say quên ưu phiền

Anh viết những kèo củi chữ A, kính dâng quê mình Quế Thọ
Dẫu mấy nẻo phiêu bồng, không quên nghĩa tri ân
Bèo danh lợi có hề chi… xin cạn
Tất cả bắt đầu từ cái mất sẽ sinh ra.

--------------

Tiêu đề: Xúc cảm khi đọc tập thơ “Những kèo củi chữ A” của nhà thơ Dương Đình Ngạt.