Hát chơi

NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG |

Ríu rít
tiếng chim buổi sáng
hiện tiền một khoảng trời xanh
ngoài cửa
mấy bông hoa nở
long lanh vài giọt sương trời

Nghĩ vui
gõ nhịp
hát chơi

Hát cứ đặng
mê cuồng và liêu trai
điệu đà và phá cách
hát... hát...
hát mà càng hát
buồn mà càng buồn

Nỗi buồn ngồi bất động
hát
vỡ tràn
cơn say...