Hoa rơi trên phím đàn

HUỲNH MINH TÂM |

Ngày đầu năm ngồi trong tịnh
Hoa rơi trên phím đàn
Người gọi

Tình ơi
Sao em đi chăn mây

Hoa rơi rất nhẹ nhé
Những cánh thơ ngây
Ngày xuân thánh thót
Giọt đàn như giọt nắng
Tuổi mơ hoa

Người mặc chiếc áo cây
Ra vòm trời xanh biếc
Ừ em mới nhận ra
Đời như cây dương liễu
Tuổi mơ hoa.