Hoa xương rồng

NGUYỄN NGỌC HƯNG |

Cam chịu bốn mùa nắng mưa khắc nghiệt
Vắt kiệt mình đến bạc máu xanh da

Từ tua tủa những chùm gai nhọn sắc
Lặng lẽ mọc lên một đóa trăng ngà!