Khát

ĐINH HUYỀN |

vẫn là em của bờ xưa
mà sao biển khát như chưa biết gì

tình tròn như một viên bi
đời lăn lông lốc nhiều khi phạc phờ

trách người đắm đuối vì thơ
trách em lận đận bên bờ thủy chung

ngày mai hóa kiếp thạch sùng
xin làm con sóng uống trùng dương khơi!