Ký âm biển

VŨ THIÊN TƯỜNG |

những cơn gió
những linh hồn
có khi ngủ đậu
cỏn con phận người

lá thuyền úp mở cuộc chơi
khi thì sóng cả
lúc thời càn khôn

lưỡi gươm thiêng
vạt cỏ mòn
thủy binh thuở trước
trống dồn chiều nay

reo mừng
thay tiếng vỗ tay
đài cao sương khói
gió bay qua trời...