Lá về...

NGUYỄN KIM THỊNH |

                 Nhớ nhà thơ Trương Vũ Thiên An
Vừa rời nhau một tầm tay
Lá về
Để lạnh một ngày rong chơi

Trong xác lá có mặt trời
Dẫu ngày có cạn vẫn lời tình yêu
Nối thêm cho nốt nhạc chiều
Trong thầm lặng sáng
Gửi nhiều hoài mong

Lá về
Lặng lẽ chiều trong
Tái tê đến ngọn gió rong cũng buồn
Lá về mỏng một cánh chuồn
Để bên phía sáng đời suông vắng đời

Bước chân lá
Nhẹ mây trời
Cô đơn nên khắc khoải đời còn nhau

Lá về
Lặng lẽ người đau
Thầm mong xác lá ngày sau mặt trời...