Lập xuân

H.MAN |

(Xuân Nhâm Dần) - Bên thềm cỏ ủ mùi mưa      
Trái tim thơ dại cũng vừa qua đông      
Em nghiêng khăn rét, chỉ hồng      
Nắng trong ngực áo đến nồng nàn hương      

Cây trơ khấc đứng trong vườn      
Một đêm thức dậy thầm vươn lá cành      
Em về      
Để cõi tình xanh      
Giữ bao nhiêu mộng mà dành cho hoa  

Đã đành em của người ta
Rằng tôi vá víu một tà tơ xuân
Giọt lòng gõ nhịp rưng rưng
Giọt mưa đông cũng ngập ngừng qua tay

Gió xao xác phía trời này
Vàng tay sợi khói
Đợi ngày em xanh.

TAGS